Po novém roce stavba pokračuje

Stavební práce:
Dům A – zdění vnitřních stěn a příček
Dům B – provádění stěn monolitu 6NP, zdění stěn mezibytových
Dům C – provádění stropu nad 4NP
Domy D a E – provádění stropů nad 2NP a stěn 3NP

Zpět na aktuality