Stále
se něco děje...
Klamovka 5
Stavební práce v květnu

Stavební práce:
Dům A – Zahájení vnitřních sádrových omítek, zahájení lepení fasády
Dům B – provádění vnitřních instalací elektro, VZT a ZTI
Dům C – dokončena montáž oken, provádění vnitřních instalací elektro, VZT a ZTI
Dům D – dokončen strop nad 6NP, zdění příček, dokončena montáž oken
Dům E – dokončen strop nad 5NP, zdění příček, dokončena montáž oken

Klamovka FIVE
Jarní výhledy z Klamovky 5

Nafotili jsme pár hezkých fotek výhledů z našeho projektu. Z dálky můžete obdivovat rozlehlé panorama okolo Žižkovské věže, baziliku sv. Petra a Pavla na Vyšehradě nebo krásné a na pohled velmi blízké Husovy sady.

Klamovka FIVE
Stavební práce v dubnu

Stavební práce:
Dům A – provádění vnitřních instalací elektro, VZT a ZTI, izolace střechy a terasy 5NP
Dům B – dokončena montáž oken, provádění vnitřních instalací elektro, VZT a ZTI
Dům C – provádění montáže oken
Dům D – dokončen strop nad 5NP, zdění příček
Dům E – provádění monolitických stěn 5NP, zdění příček

Klamovka FIVE
Stavební práce v březnu

Dům A – dokončena montáž oken, provádění vnitřních instalací elektro a ZTI
Dům B – dokončena montáž oken, zahájeny práce na vnitřních instalacích
Dům C – dokončena hrubá stavba domu
Dům D – dokončen strop nad 4NP, zdění příček v 1NP
Dům E – provádění monolitických stěn 4NP, zdění příček 1 a 2 NP

Klamovka 5
Stavební práce v únoru

Stavební práce:
Dům A – provádění osazování oken
Dům B – DOKONČENA HRUBÁ STAVBA
Dům C – provádění stropu 6np
Domy D a E – provádění stropů nad 3NP

Klamovka 5
Po novém roce stavba pokračuje

Stavební práce:
Dům A – zdění vnitřních stěn a příček
Dům B – provádění stěn monolitu 6NP, zdění stěn mezibytových
Dům C – provádění stropu nad 4NP
Domy D a E – provádění stropů nad 2NP a stěn 3NP